Pożyczka hipoteczna  bez przewłaszczeń

Pożyczka przeznaczona jest dla już działających firm oraz startup-ów
Kwota pożyczki od 10 000 złotych
okres spłaty  do  60 miesięcy.

Nie stosujemy przewłaszczenia nieruchomości.
Nie wymagamy operatu szacunkowego.

Jak to wygląda w praktyce?
Na początek wystarczy podać nam numer księgi wieczystej.

Jeśli po weryfikacji nieruchomość uzyska naszą akceptację poprosimy Cię o dalsze dokumenty: akt notarialny nabycia nieruchomości polisę ubezpieczeniową (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) inne dokumenty wskazujące na stan prawny i faktyczny nieruchomości przewidzianej do obciążenia hipoteką np. wypis z rejestru gruntów, mapy, zdjęcia , informację o wysokości dochodów.

Copyright @ 2020